KUSİFirma Yönetici GirişiŞifremi Unuttum

Bünyemizdeki FirmalarTüm Firmalar

Konya Bilim Merkezi


Kalite Belgelerimiz
KONYA

Konya; Selçukluların başkenti.
Konya; Ünlü düşünür ve mutasavvıf Hz.Mevlana’nın yaşadığı şehir.
Konya; Türkiye’nin tahıl ambarı.
Konya; Türkiye’nin üretim üssü.
Konya; Bir üniversite şehri.
Konya; Modern,düzenli gelişmiş bir Anadolu şehri.
Konya; Tarihin güçlü mirasını modern teknolojiyle birleştiren bir şehir.

TARİHTE KONYA

Konya adının ‘’Kutsal Tasvir’’ anlamındaki ‘’ikon’’ sözcüğünden türetildiği rivayet edilir.Bu sözcüğe bağlı olarak tarihte değişik isimlerde anılmış Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine kavuşmuştur. Konya tarihini neredeyse insanlık tarihine kadar götürmemiz mümkündür.Bu bölge M.Ö.7 bin yılından beri birleşim yeri olmuş ve pek çok medeniyete beşiklik etmiştir.Şehir merkezine 35 km.uzaklıktaki Çatalhüyük,insanlık tarihinde yerleşik yaşamın ilk defa başladığı ve tarımın yapıldığı merkezlerdendir.

Roma döneminde,Konya çağının en önemli şehirlerden birisi olmuş,bu önemini sürekli sürdürmüştür. 7.yüzyıl başlarında Sasaniler ve yine bu yüzyılın ortalarında Emeviler,şehri geçici olarak işgal etmişler.1071 Malazgirt savaşından sonra Konya Selçuklu Türklerinin eline geçmiş ve 1097’de İznik’ten sonra Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuştur.

Selçuklu başkenti olduktan sonra Konya’nın fiziki ve sosyal yapısı değişmiş,şehir,kültür,bilim ve sanatşehri olmuştur.Konya,Mevlana Celaleddin-i Rumi,Sadrettin Konevi,İbn-i Arabi gibi büyük düşünür ve filozofların bir araya geldikleri bir merkez durumuna gelmiştir. Moğolların hakimiyetinde,XIII.yüzyılın son çeyreğinde bir çok çatışma ortaya çıktıysa da Karamanoğulları,Konya’ya hakim olmuştur(1327).

Fatih,1470’te İmparatorluğun Rumeli (Sofya)Anadolu (Kütahya),Rum (Tokat) Eyaletlerinden sonra 4.Eyalet olarak Karaman eyaletini,merkezi Konya şehri olmak üzere kurmuştur. Konya 16.ila 19.yüzyıol arasında Osmanlı İmparatorluğu zamanında da önemini devam ettirdi.Şehir büyüyerek surlar dışında ovaya yayıldı.İlim,sanat ve kültür merkezi olma özelliğini sürdürdü.Bir çok bilgin,tarihçi,filozof ve şair Konya’yı mekan tuttu.1896’da Konya’ya ulaşan demiryolu da bölgenin kalkınmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

Tanzimat’la birlikte Konya’da mevcut medreselerin yanı sıra,ilkokullar (İptidai),öğretmen okulu (Darülmuallim),ortaokul (Rüştiye),lise (İdadi) ve Anadolu’nun ilk’’ Sanayi Mektebi’’(1898) açılmıştır. Milli mücadele’nin başlarında Konya’nın stratejik durumu oldukça önem taşıdı.Büyük Taarruz karargahı Akşehir’de kuruldu. Konya Anadolu’nun ortasında siyasal ve sosyal bir çekim merkezi olma konumunu tarih boyunca korudu.

KOBİ BAŞKENTİ KONYA

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Konya ekonomik ve sosyal yönden sürekli bir gelişme gösterdi.Tahıl ambarı olma özelliğini sürdürürken,çimento şeker fabrikaları gibi ağır sanayi tesisleri ve 1970’lerden sonra da küçük ve orta ölçekli işletmelerinin kurulması ile KOBİ başkenti oldu.Bugün Konya toplam 31 sanayi sitesi,32 bin civarındaki küçük ve orta ölçekli işletmesi ve resmi,özel organize sanayi bölgeleriyle Türkiye’nin parlayan yıldızı konumuna geldi.

Konya,İstanbul,Ankara,İzmir Bursa ve Antalya’dan sonra Türkiye’de en fazla istihdamı sağlamaktadır.

Hızlı ekonomik,sosyal ve sanayi gelişimi uluslararası kurumlarca da onaylanan Konya,2006 yılında DünyacA ünlü Financial ‘’Foreign DirectInvestment’’dergisinin iki yılda bir düzenlediği,Viyana’dan Zürih’e;Lazio’dan Kanarya Adaları’na kadar bir çok Avrupa şehri ve bölgesinin yer aldığı yarışmada ‘’En İyi PotansiyeleSahip Şehirler’’kategorisinde’’Runner up’’-Birinciliğe koşan şehir seçilerek ‘’Geleceğin Doğrudan Yabancı Yatırım Şehri’’ünvanını almıştır.Konya sanayisinde bugün 80 değişik sektörde üretim yapılmaktadır.Geniş ürün ve yelpazesiyle geleceğin ‘’Slikon Vadisi’’olmak için hazırdır. Ayrıca bugün KOBİ başkenti yarın ise bir ‘’Avrupa Kobi Merkezi’’olmaya adaydır.

Konya sanayi yatırımları açısından bir çok avantajlara sahiptir;

 • Güçlü girişimci ruh,
 • Düşük kiralı,ucuz ve düz arazilerin varlığı,
 • Deprem riskinin az olması,
 • Metal dayanıklılığı sağlayan kuru hava,
 • Sürekli artan nitelikli iş gücü,
 • Çeşitli alanlarda ve Mühendislikte uzmanlaşmış öğretim üyeleri ve 80 binin üzerinde öğrencisiyle Selçuk Üniversitesi,
 • Teknokent,
 • Beş yıldızlı otelleriyle geniş,kaliteli ve uygun konaklama imkanları,
 • 2011 yılında hizmete giren yüksek hızlı tren (yht) imkanları,
 • Kısa sürede tamamlanacak olan ve Konya ovasında sulu tarımı gerçekleştirecek "Mavi Tünel" projesi,
 • Konya Bilim Merkezi
Bunlar avantajlardan sadece birkaç tanesidir.

ULAŞIM

Konya tarih boyunca belli başlı yollar üzerinde yer almış,önemli bir ticaret ve konaklama merkezi konumunda olmuştur. Konya karayolu ulaşımı açısından bir geçiş noktasındadır.Günün her saati Türkiye’nin her noktasına karayolu ile ulaşım kolaylığı vardır. Güney ve Güneydoğu İstanbul’a bağlayan demiryolu hattı Konya’dan geçmektedir.Hergün karşılıklı olarak tren seferleri vardır. Konya-Ankara,Konya İstanbul arası hızlı tren hattının 2011 yılında hizmete girmesi ile Konya bölgenin cazibe merkezi olma özelliğini devam etmektedir. Konya için havayolu ulaşımı artık vazgeçilmez bir tercih olmuştur.Hem THY’nin hem de özel havayolu şirketlerinin günlük İstanbul uçuşları olmaktadır. Ayrıca İstanbul bağlantılı yurtdışı uçuşlar da gerçekleştirilmektedir.

GÖRÜLECEK YERLER

Konya güçlü tarihsel ve kültürel mirasının bir çok eserini muhafaza etmiş bir şehirdir. Ayrıca güçlü birikimin izlerini şehrin her yerinde bulabilirsiniz.İlk akla gelen ve görülmeye değer yerler şu şekilde sıralanabilir;Mevlana Müzesi, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii, Çatalhüyük, Eflatunpınar Hitit Anıtı, İvriz Kaya Kabartması, Sille Kilistra, Acı Göl, İnce Minareli Medrese, Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi.Copyright 2012 KOS. Tüm Hakları Saklıdır.