KUSİFirma Yönetici GirişiŞifremi Unuttum

Bünyemizdeki FirmalarTüm Firmalar

Konya Bilim Merkezi


Kalite Belgelerimiz


Untitled Document

KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI


SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

İmar Durum Belgesi (ÇAP)

1- Harita Planlama Hizmet Talep Dilekçesi
2- Harç makbuzu fotokopisi

1 GÜN

2

Aplikasyon

1- Harita Planlama Hizmet Talep Dilekçesi
2- Uygulanacak Aplikasyon Plan Örneği
3- Harç makbuzu fotokopisi

1 GÜN

3

Arsa Tahsis Yazısı, Adres Değişikliği, Adres  Tespit Yazısı, Tapu ile ilgili Yazılar

1- Harita Planlama Hizmet Talep Dilekçesi
2- Tapu sureti (yoksa arsa tahsis sözleşmesi)veya kiracı ise kira sözleşmesi

1 GÜN

4

Satış, İpotek, Cins Tahsisi Hakkında Görüş Bildirilmesi

1- Tapu Müdürlüğünden gönderilen konuyla ilgili görüş istenen yazı
2- Harç makbuzu fotokopisi

1 GÜN

5

Tapu Verme

1- Harita Planlama Hizmet Talep Dilekçesi
2- Yönetim Kurulundan Uygunluk Alınması
3- Yetki Belgesi (Aslı)
4- İmza Sirküsü (Aslı)
5- Vergi Levhası (Fotokopisi)
6-Kimlik Fotokopisi
7-Taahhütname
8- İskan Ruhsatı Fotokopisi
9- KOSGEB Bedeli

 

 

15 GÜN

6

İfraz – Tevhit

1- Harita Planlama Hizmet Talep Dilekçesi
2- Yönetim Kurulundan Uygunluk Alınması
3- Sanayi Bölgesi içerisinde tapusu olan firmaların ifraz tevhit talebi halinde tapularının aslı veya nüshası
4- 6 Adet İfraz ve Tevhit Dosyası

 

60 GÜN

7

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyon (RMS-C) Talebi

1- Doğalgaz İstasyon Talep Dilekçesi
2- Avan Proje:
-Yatay Plan,
-İzometrik Çizim,
-Tüketim Miktarları Tablosu

1 GÜN

8

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyon (RMS-C) Protokolü ve temini

1- Peşinat
2- Kaşe (Protokolü Yapan Firmaya veya şahsa ait)
3- İmza Sirküleri

60 GÜN

9

Doğalgaz Satış Sözleşmesi

1- Güvence Bedeli
2- Ticaret Sicil Gazetesi(Kuruluş ve Son Değişiklik)
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Sanayi Odası Kaydı Fotokopisi
5- İmza Sirküleri (Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait)
6- Kimlik Fotokopisi
7- Kaşe (Sözleşmeyi yapan şirket ya da şahsa ait)
8- Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan Ruhsatı)
9- Vekaletname (Vekalet eden biri varsa)

 

1 GÜN

10

Elektrik ve su abonelikleri

1-  Güvence Bedeli
2- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Son Değişiklik)
3- Vergi Levhası Fotokopisi
4- Sanayi Odası Kaydı Fotokopisi (Yoksa Ticaret Oda kaydı)
5- İmza Sirküleri (Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait)
6- Kimlik fotokopisi
7- Kaşe (Sözleşmeyi Yapan Firmaya veya şahsa ait)
8- Yetki Belgesi Fotokopisi
9- İnşaat Ruhsatı ’nın bir örneği (İnşaat/Şantiye için sözleşme yapmak isteyen firmalar için gerekli)
10- Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin bir örneği (Üretimde elektrik kullanmak isteyen firmalar için gerekli)
11- Damga Vergisi

 

 

2 GÜN

11

Katılımcıların yerlerini Kiralaması

Kiralama halinde;
a- Kiralayandan;
Kiralama Yapacak Firmalardan İstenen Belgeler
b- Kiracıdan;
1- Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
2- Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Noter Onaylı)
3- Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
4- Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
5- OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu, 
6- Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
7- OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname
8- ÇED Belgesi

 

15 GÜN

12

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Yapı Kullanım İzin Belgesi YAPI DENETİMLİ Evrak Takip Çizelgesi
Yapı Kullanım İzin Belgesi YAPI DENETİMSİZ Evrak Takip Çizelgesi

 

15 GÜN

13

Yapı Ruhsat

Yapı Ruhsat YAPI DENETİMLİ Evrak Takip Çizelgesi
Yapı Ruhsat YAPI DENETİMSİZ Evrak Takip Çizelgesi

15 GÜN

14

Faaliyet Belgesi

1- Ruhsat ve Yapı Kontrol Hizmet Talep Formu
2-  İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi

1 GÜN

15

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenilen Belgeler
Gayrisıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İstenilen Belgeler  

15 GÜN

16

Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzni 

1- Kanalizasyon Bağlantı Kontrol Belgesi İzin Başvuru Formu (Firma sahibi başvuru dilekçesi alındığında firma yetkilisine verilir)
2- Kanalizasyon Bağlantı İzni Talep Dilekçesi
3- Kapasite Raporu
4-Tesis Proses Akım Şeması
5- Kanalizasyon ve Yağmursuyu Akım Şeması
6- Prosesten kaynaklı atık suyu bulunmuyor ise Firmanın imzalı kaşeli taahhütnamesi
7- Firmanın prosesten kaynaklı atık suyu bulunması durumunda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili sektörüne göre alınacak Atık Su Analiz Raporu

 

 

3 GÜN

 Copyright 2012 KOS. Tüm Hakları Saklıdır.