KUSİFirma Yönetici GirişiŞifremi Unuttum

Bünyemizdeki FirmalarTüm Firmalar

Konya Bilim Merkezi


Kalite Belgelerimiz
KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARI

 

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu çevre yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve çevre yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı,
• Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak çevre hedeflerini desteklemeyi,
• Uygulanabilir tüm yasal şartlar ile güncel mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
• Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde doğayı ve çevreyi korumaya gereken özeni göstermeyi, çevre ve insan sağlığını korumayı ön planda tutmayı,
• Çevreyi kirleten atık miktarlarının azaltılmasını sağlamayı ve çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler almayı,
• Doğal kaynakları korumayı ve kullanımını mümkün olduğunca azaltmayı,
• Hizmet ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olası etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri en aza indirmek için uygun teknolojiyi kullanmayı,
• Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın ve katılımcılarımızın çevre duyarlılığını ve çevre bilincini geliştirmeyi,
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 14001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak enerji faaliyetlerini yönetmeyi,
• Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
• Enerji verimliliği konusunda yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmayı.
• Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda ve tüm süreçlerimizde enerji verimliğini gözetmeyi,
• Enerji verimi ve tasarruf önlemlerini uygulayıp kaynak kaybını en aza indirmeyi,
• Enerji verimliğini artırmayı, izlemeyi ve düzenli olarak gözden geçirerek çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve katılımcılarımızı bilgilendirmeyi,
• Enerji verimliliği artırıcı projelere kaynak ayırmayı,
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 50001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Enerji Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Tüm birimlerimizde çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gerekli durumlarda kullanılmasını sağlamayı,
• Tüm birimlerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit ederek ortadan kaldırmayı veya en düşük seviyeye getirmeyi,
• Tüm birimlerimizde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
• Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimler vermeyi ve uygulanabilirliği yüksek iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
• Gelişen teknolojik şartları göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, mevcut durumu gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi TS 18001 / OHSAS standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu kalite yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve kalite yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı,
• Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, kalite yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
• Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik hedeflerini desteklemeyi,
• Uygulanabilir tüm yasal şartlar ile güncel mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
• Katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı, katılımcı odaklı hizmet anlayışı ile sistemimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu gözden geçirmeyi ve uygunluğunun sürdürülebilirliğini sağlamayı,
• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle altyapı/hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı,
• Eğitim araçlarını ve iletişim kanallarını kullanarak çalışanlarımızı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
• Verilen eğitim ve yapılan uygulamalarla tüm çalışanlarımız tarafından kalite yönetim sisteminin anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamayı,
• Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, kamuya, diğer kuruluşlara ve katılımcılarımıza örnek teşkil etmeyi,
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 9001 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Kalite Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

------------------------------------------

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak;

• Katılımcılarımızın şikâyetlerini ve taleplerini öncelikle yasal şartlar ışığında ve katılımcı odaklı, adil, şeffaf ve objektif bir yaklaşımla, gizlilik içerisinde almayı ve çözmeyi,
• Katılımcılarımızın şikâyetlerinin ve taleplerinin çözümü için verimli bir sistem kurarak her zaman erişilebilirliğimizi temin ve tesis etmeyi,
• Katılımcılarımızın şikâyetlerine ve taleplerine geri bildirimleri zamanında yaparak katılımcı memnuniyetini sağlamayı,
• Müdürlüğümüzün tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
• Alınan şikâyetleri ve talepleri en etkili biçimde değerlendirip çözerek tüm verileri katılımcı memnuniyet düzeyini sağlamak ve arttırmak için kullanmayı,
• Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 10002 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu BaşkanıCopyright 2012 KOS. Tüm Hakları Saklıdır.