KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Hakkımızda

Tarihçe

2. Organize Sanayi Bölgesinin kurulması, Bakanlar Kurulu’nca 15.07.1976 yılında uygun görülmüş, 23 Temmuz 1976 tarihli ve 15655 sayılı “Resmi Gazete “de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu işi yürütmek üzere Konya İli Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifi, Müteşebbis Teşekkül olarak görevlendirilmiştir. 1981 yılında ise S.S. Konya Organize Sanayi Bölgeleri Kooperatifinin fesh edilmesi ile Müteşebbis Teşekkülü: İl Özel İdare Müdürlüğü, Konya Sanayi Odası Başkanlığı ve Konya Belediye Başkanlığı oluşturmuştur.

Konya’da 3.Organize Sanayi Bölgesinin, Konya 2. Organize Sanayi Bölgesi tevsi alanı olarak kurulması Bakanlar Kurulunun 17 Mayıs 1996 tarih ve 22639 mükerrer sayılı kararı ile “Resmi Gazete “de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir Konya Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tüzel Kişiliği tarafından eşit hisseli olarak kurulmuştur. Bölgelerimiz 20 Aralık 2005 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Konya II. Organize Sanayi Bölgesi olarak birleşmiş ve 6 Mayıs 2006 tarihli Genel Kurulumuz ile de bölgemiz “Konya Organize Sanayi Bölgesi” adını almıştır.

2011 yılında tahsise açtığımız 4. Kısım Genişleme Alanı 400 hektardan oluşmaktadır. 4. Kısım Genişleme Alanında 108 sanayi parseli bulunmaktadır. 2018 yılında tahsise açtığımız 5. Kısım Genişleme Alanı 700 hektar ve 168 sanayi parselini içerisinde barındırmaktadır. 5. Kısım Genişleme Alanımızda altyapı çalışmalarında sona yaklaştık. 51 firmamız inşaat çalışmalarını tamamlayıp üretime başlamıştır.

Yer seçim çalışmalarının devam ettiği 6. Kısım Genişleme Alanımız için 810 hektarlık kısmına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay verilmiştir. Yer seçim çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bölgemizde tahsise açık bir parsel bulunmamaktadır.

Bölgelerimiz Konya Organize Sanayi Bölgesi Konya Ankara – Konya Aksaray Devlet Yolları arasında Konya şehir merkezine yaklaşık 20 km mesafede 2300 hektarlık bir alan üzerinde kurulmuştur. Konya Organize Sanayi Bölgesi 785 sanayi parselinden oluşmaktadır.

40 farklı sektörde (26 ana sektör + diğer) üretim yapılan Konya Organize Sanayi Bölgemizde, özellikle otomotiv yedek parça, döküm, makine ile tarım makine ve ekipmanları ağırlıklı olmak üzere, İnşaat, Plastik, Gıda, Ambalaj, Metal, Dorse ve Damper, Mobilya ve Ahşap ürünleri, Değirmen Makinaları, Hidrolik alanlarında da üretim yapılmaktadır. Bölgemizde yaklaşık 52 Bin çalışan istihdam edilmektedir.

Türkiye’nin en modern OSB’lerinden olan Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya’nın üretim, istihdam ve ihracat merkezidir. Bölgemizde atılan her adım, alınan her karar sanayicimizin daha rahat üretim yapabilmesi ve daha uygun şartlarla çalışabilmesi içindir.

Vizyonumuz

 • İş ve ekonomi dünyasına yön veren güçlü bir temsilci olarak, katılımcılarımızın sürdürülebilir rekabet gücünü ve kurumsal vizyonunu artırarak bölge ve Türkiye ekonomisini dünya ölçeğinde geliştiren bir kurum olmak,
 • Katılımcılarımızın sosyal, kültürel, eğitim ve çevre anlayışı bilincinin yükseltilmesi için gerekli politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif olarak görev almak,
 • Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yapılacak olan hizmet ve faaliyetlere öncülük etmek, işbirliğini geliştirerek, saygınlığını ve etkinliğini artırmış referans kurum haline gelmektir.
 • Misyonumuz
 • Sürekli iyileştirme prensibi çerçevesinde, katılımcılarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru algılamak, bu ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasında yasal şartlar doğrultusunda planlayıcı ve uygulayıcı olarak aktif rol almak,
 • Bilgi, beceri ve yetkinlikle donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliliğini ve kalitesini artırmak,
 • Sanayi dünyasının lokomotifi olarak, katılımcılarımızı ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil etmek,
 • Bölgemizin marka değerini arttıracak tanıtım çalışmalarında bulunmak,
 • Bölgemizin ve ülkemizin tanıtımında ve sürdürülebilir kalkınmasında etkin rol almak, bu doğrultuda stratejik politikalar belirlemek ve uygulamaktır.
 • Değerlerimiz ve Etik Kurallarımız

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen temel değerler ve bu değerler çerçevesinde belirlenen etik kurallar doğrultusunda yürütülür. Tüm çalışanlardan; katılımcılar, tedarikçiler ve diğer taraflarla ile olan ilişkilerinde bu temel değerleri ve etik kuralları esas alarak hareket etmeleri beklenir.

  Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü tüm hizmet ve faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanlar, katılımcı üyeler, tedarikçiler ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

 • Şeffaflık
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü tüm hizmet ve faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

 • Tarafsızlık
 • Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, katılımcı üyeler, tedarikçiler ve diğer taraflar arasında herhangi bir ayrım yapılmaz. Tüm kurum çalışanları herkese adil ve eşit davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

 • Karşılıklı Saygı ve Güven
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından iletişim kurulan tüm taraflarla ilişkiler karşılıklı saygı içerisinde itibar ve güveni sağlayacak şekilde yürütülür.

 • Gizlilik
 • Çalışanların, katılımcıların, tedarikçilerin ve diğer tarafların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler kurum içinde yetkisi olan kişiler tarafından etik kurallar çerçevesinde ve sadece kurum menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir.

 • Kalite
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü katılımcılara verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı temel ilke haline getirmiştir. Bölge Müdürlüğünün hizmet kalitesine verdiği önem TSE tarafından belgelendirilmiş olup sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

 • Yasalara ve Düzenlemelere Uyum
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü tüm hizmet ve faaliyetlerini yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

 • Misyon ve Değerlere Bağlılık
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün her türlü hizmet faaliyetlerinde kurum misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranılır.
  Tüm yöneticiler ve çalışanlar temel değerleri ve etik kuralları gözeterek, kurumun itibarını en yüksek düzeyde tutmak için üzerlerine düşeni yerine getirmek ve bu kuralların kapsamadığı durum ve şartlarda özen ve bağlılık esasına göre hareket etmek durumundadır. Etik davranış kurallarına ve etik ihlallerini bildirimlere dair detaylar KOS Bölgesi Müdürlüğü – Etik Davranış Kuralları ve Etik Kurul Prosedüründe yer almaktadır.

  Etik Kurallarımız

  KOS Bölgesi Müdürlüğü tüm hizmet ve faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanlar, katılımcı üyeler, tedarikçiler ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder.

 • Her koşulda yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edilir.
 • Görevler temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde yürütülür.
 • KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınılır. Sürdürülen görevlerde iş etiği kurallarına ve bu kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uygun olarak hareket edilir.
 • Katılımcılar, tedarikçiler ve kurumun iş ilişkisinde olduğu diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
 • Hizmet ve faaliyetlerde katılımcı ihtiyaç ve beklentilerinin en etkin, hızlı, nitelikli ve verimli biçimde karşılanması hedeflenir.
 • Çalışanlar, statüsü ve görevi ne olursa olsun diğer tüm çalışanları eşit bireyler olarak görür, politik gerekçelerle, ırk, dil, din, cinsiyet, etnik köken, fiziksel engellilik ya da keyfi ve kişisel nedenlerle ayrım yapmazlar ve her türlü ayrımcılıktan kaçınırlar.
 • Şiddet, nefret, öfke, hakaret ve iftira içermemek koşuluyla ifade özgürlüklerine saygı gösterilir.
 • Düşünce ve eleştiriler açıklanırken yapıcı ve ölçülü olmaya özen gösterilir.
 • Çalışanlar açıkça yetkilendirilmedikçe kurumu taahhüt altında bırakacak bir davranışta ve beyanda bulunamaz. Kurumu bağlayıcı güvence veremez ve girişimlerde bulunamazlar. Yanıltıcı açıklamalar yapamazlar.
 • Çalışanlar, şiddet, cinsel taciz, istismar gibi davranışlar ile mobbinge yol açıcı eylem ve işlemlerde bulunamazlar, başkalarının bu tür davranışlarda bulunduklarını öğrendiklerinde sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatırlar. Bu konularda her türlü eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme yapmayı ilke edinirler.
 • Kurumun kaynakları, işgücü ve olanakları kullanılırken, etkin, verimli ve tutumlu; şeffaf ve hesap verebilir şekilde davranılır ve savurganlıktan kaçınılır.
 • Çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olunur ve bu konulardaki düzenlemelere uyulur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve talimatlara uyulur, bu kapsamda kurum tarafından verilen eğitim ve uygulamalara katılım sağlanır.
 • İşle ilgili kararlarda bireysel ve ailevi kaygılar yerine öncelikle ve sadece kurumun çıkarları gözetilir.
 • Kurum faaliyetleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edilemez, menfaat sağlanamaz ve kurumun iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edilemez.
 • Kurumun kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılmaz. Kurum dâhilinde siyasi faaliyet yürütülmez, kurum adına siyasi partilere bağış yapılmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.
 • Kurum hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiler paylaşılamaz, çalışan veya başkaları lehine kullanılamaz.
 • E-posta, önemli bir dahili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilen, aksi halde kesinlikle gizli tutulan kayıtlardır. Kurumsal e-posta hesapları üzerinden din, dil, ırk, siyaset ve kişisel haklara saldırıda bulunan paylaşımlar yapılamaz.
 • Çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkar konuşma ve davranış biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapılamaz.
 • Kurumun saygınlığını ve çalışanların huzurunu korumak için etik kuralların ihlaline ilişkin herhangi bir durumu yöneticilerine bildirmek tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğudur.