KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Politikalarımız ve Belgelerimiz

Belgelerimiz
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
İSG Yönetim Sistemi Belgesi
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
Müşteri Mem. Yön. Sistemi Belgesi
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi
Politikalarımız
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu kalite yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi, amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 9001:2015 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek kalite yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik hedeflerini desteklemeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Uygulanabilir tüm yasal şartlar ve mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı, katılımcı odaklı hizmet anlayışı ile sistemimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Eğitim araçlarını ve iletişim kanallarını kullanarak çalışanlarımızı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi,
 • Taahhüt ederiz.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerinde işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerinin KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün kurumsal amaç ve hedeflerine, büyüklüğüne, bağlamına, İSG risklerine, fırsatlarının doğasına uygunluğunu sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin belirlenmesi için sürdürülebilir yönetim programları oluşturmayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi yasal şartlar, diğer şartlar ve TS ISO 45001 standardı çerçevesinde yürütmeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı,
 • Covid -19 vb. salgın hastalık süreçlerinde hastalığın yayılmasının önlenmesi için yasal şartlar ve düzenlemeler çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu tedbirlerle ilgili çalışanları, ziyaretçileri ve diğer ilgili tarafları bilgilendirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamalarında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim süreçlerimize çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımını ve istişare desteğini sağlamayı,
 • Taahhüt ederiz.

  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu çevre yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve çevre yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 14001:2015 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek Çevre Yönetim Sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak çevre hedeflerini desteklemeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi,
 • Uygulanabilir tüm yasal şartlar ile güncel mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde doğayı ve çevreyi korumaya gereken özeni göstermeyi, çevre ve insan sağlığını korumayı ön planda tutmayı, çevre kirliliğinin önlemesi ve doğal kaynakların korunması için önleyici tedbirler almayı, geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların çevre duyarlılığını ve çevre bilincini geliştirmeyi,
 • Sahip olduğumuz çevre bilinci ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi,
 • Taahhüt ederiz.

  ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ederek tüm hizmet ve faaliyetlerimizi ISO 50001:2018 standardı, uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürütmeyi,
 • Amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi ve amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgiyi, mali kaynakları, insan kaynağını ve diğer kaynakları temin etmeyi,
 • Güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde enerji tedarikini ve dağıtımını sağlamayı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili uygulanabilir yasal şartları, diğer şartları ve düzenlemeleri karşılamayı,
 • Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmeyi, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için faaliyetler yürütmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde, yatırım ve tasarımlarımızda enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri temin etmeyi ve enerji performansını iyileştirerek enerji verimliliğini arttırmayı,
 • Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların enerji verimliliği ile ilgili farkındalığını artırmayı,
 • Taahhüt ederiz.

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ / ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Hizmetlerimizi planlarken ve uygularken katılımcılarımızın, çalışanlarımızın ve diğer ilgili tarafların memnuniyetini sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve bu faaliyetleri sürekli ve sistematik olarak iyileştirmeyi,
 • Müşteri Memnuniyeti / Şikâyetleri Ele Alma Yönetim Sistemi faaliyetleri kapsamında standartlara, yasal şartlara, kanunlara, yönetmeliklere ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
 • Katılımcılarımızın ve diğer tarafların şikâyetlerini, taleplerini, ihtiyaç ve beklentilerini en kısa sürede ve gizlilik ilkesi çerçevesinde, şeffaf ve tarafsız olarak değerlendirmeyi ve bu bilgileri etkin şekilde kontrol altında tutmayı,
 • Şikâyetlerin, taleplerin, ihtiyaç ve beklentilerin tarafımıza kolaylıkla iletebilmesi için gerekli iletişim altyapısının sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Müşteri Memnuniyeti / Şikâyetleri Ele Alma Yönetim Sistemi çalışmalarının etkili biçimde yerine getirilmesi için gerekli tüm kaynakları temin etmeyi,
 • KEtkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların müşteri memnuniyeti / şikâyetleri ele alma faaliyetleri ile ilgili farkındalığını artırmayı,
 • TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini etkinliğini ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Taahhüt ederiz.

  SU VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Su Verimliliği Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ederek, faaliyetlerimizi mevzuat, yasal yükümlülükler, ISO 46001 standardı, ulusal ve uluslararası standartlar ve diğer ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütmeyi,
 • Amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmeyi, genel amaç ve hedeflerimizin yanı sıra su verimliliği hedeflerini de gözeterek bütüncül bir yaklaşım benimsemeyi ve bu hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgiyi, mali kaynağı, iş gücü kaynağını ve diğer kaynakları temin etmeyi,
 • Su kaynaklarını verimli olarak yönetmeyi, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde su teminini ve dağıtımını sağlamayı,
 • Su verimliliği ve su kullanımı ile ilgili uygulanabilir yasal şartları, diğer şartları ve düzenlemeleri karşılamayı,
 • Su kullanımlarını ve su verimliliğini performansını düzenli olarak ölçmeyi ve izlemeyi,
 • Su verimliliği performansını iyileştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tüm faaliyetlerimizde su verimliliği sağlayan ürün, hizmet ve tasarımların kullanılmasını sağlamayı,
 • Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların su verimliliği ile ilgili farkındalığını artırmayı,
 • Su Verimliliği Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması ve sürdürülebilmesi için sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gerektiği durumlarda güncellemeyi,
 • Taahhüt ederiz.

  Şikayetleri Ele Alma Şeması

  Şikayetleri Ele Alma Şemasını indirmek için tıklayınız