KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Politikalarımız ve Belgelerimiz

Belgelerimiz
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
İSG Yönetim Sistemi Belgesi
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi
Müşteri Mem. Yön. Sistemi Belgesi
Politikalarımız
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu kalite yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi, amaç ve hedefler doğrultusunda etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 9001:2015 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek kalite yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik hedeflerini desteklemeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Uygulanabilir tüm yasal şartlar ve mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Katılımcılarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini eksiksiz, zamanında, amaç ve isteklere uygun, tarafsız ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı, katılımcı odaklı hizmet anlayışı ile sistemimizi ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Eğitim araçlarını ve iletişim kanallarını kullanarak çalışanlarımızı bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Sahip olduğumuz kalite ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi,
 • Taahhüt ederiz.

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşullarını karşılayarak çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi TS 18001 / OHSAS standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürüterek iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için faaliyetlerden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,
 • İş kazası, yaralanma ve meslek hastalıkları riskini azaltacak veya ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamayı,
 • Çalışanlarımız, yüklenici firmalarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmayı,
 • Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmayı ve performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları oluşturmayı,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle sağlık ve güvenlik kalitesinin sürekliliğini sağlamayı
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerimize ilgili tarafların ve tüm çalışanlarımızın katılımını ve desteğini sağlamayı,
 • Taahhüt ederiz.

  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu çevre yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve çevre yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı ,
 • Çevre Yönetim Sistemi şartlarına uymayı, çevre yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kurumun amaç ve bağlamına uygun olarak çevre hedeflerini desteklemeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle gerekli kaynakları sağlayarak geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemeyi,
 • Uygulanabilir tüm yasal şartlar ile güncel mevzuatlar çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyetlerimizde doğayı ve çevreyi korumaya gereken özeni göstermeyi, çevre ve insan sağlığını korumayı ön planda tutmayı,
 • Hizmet faaliyetlerimizde çevre kirliliğinin önlemesi için ve doğal kaynakların korunması için önleyici tedbirler almayı,
 • Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların çevre duyarlılığını ve çevre bilincini geliştirmeyi,
 • Sahip olduğumuz çevre bilinci ve kurumsal sorumluluk anlayışı ile örnek teşkil etmeyi,
 • Taahhüt ederiz.

  ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Ulusal ve uluslararası standartlar, yasalar, yönetmelikler ve mevzuat koşulları ile uyumlu enerji yönetim sistemi anlayışını benimsemeyi ve enerji yönetim sistemini amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde etkin olarak uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Tüm hizmet ve faaliyet süreçlerimizi ISO 50001:2018 standardı ve yasal yükümlülükler çerçevesinde yürütmeyi, enerji yönetim sisteminin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Kurumun amacına uygun olarak enerji ile ilgili amaçlarını ve hedeflerini desteklemeyi,
 • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları temin etmeyi ve bu kaynakları etkin, verimli kullanmak suretiyle enerji verimliliği yönetiminin sürekliliğini sağlamayı,
 • Uygulanabilir tüm yasal şartlar ve mevzuatlar çerçevesinde enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili faaliyetleri yönetmeyi, sürekli geliştirmeyi ve etkinliğini artırmayı,
 • Sürdürülebilir enerji yönetim sistemi oluşturmak ve sistem performansını sürekli iyileştirmek için hedefler ve yönetim programları hazırlamayı,
 • Enerji verimliliğini artırmaya yönelik yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme yapmayı ve enerji verimliliği bilincinin geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde, yeni yatırım ve tasarımlarda ve tüm süreçlerimizde enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetleri kullanmayı, enerji tüketimini azaltıcı projeler geliştirmeyi ve alternatif kaynaklar araştırarak enerji verimliliğini arttırmayı
 • Etkin bilgi akışı ve eğitimlerle çalışanlarımızın, katılımcılarımızın ve diğer ilgili tarafların enerji verimliliği ile ilgili farkındalığını artırmayı,
 • Taahhüt ederiz.

  MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak;

 • Tüm hizmet faaliyetlerimizde katılımcı, çalışan ve diğer ilgili tarafların memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı,
 • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin uygulamalarını gerçekleştirirken ve sürdürülebilirliğini sağlarken mevcut yasalara ve mevzuata dayalı şartlara uymayı,
 • Kurumumuzun vizyon, misyon ve ilkeleri doğrultusunda hazırlanan prosedürlere, mali ve idari şartlara uymayı,
 • Katılımcılarımızın şikâyetlerini ve taleplerini katılımcı odaklı bir anlayışla adil, şeffaf ve objektif olarak değerlendirmeyi,
 • Katılımcılarımızın şikâyetlerinin ve taleplerini kolaylıkla iletebilmesi için etkin bir sistem kurarak erişilebilirliğimizi temin ve tesis etmeyi,
 • Katılımcılarımızın şikâyetlerine ve taleplerine geri bildirimleri mümkün olan en kısa sürede yaparak katılımcı memnuniyetini sağlamayı,
 • Kurumumuzun tüm birimlerinde müşteri memnuniyeti politikamızı anlatmayı, yerleştirmeyi ve müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı,
 • Katılımcılar, çalışanlar ve ilgili taraflardan gelen şikâyet, öneri ve taleplerle ilgili verileri göz önünde bulundurmayı,
 • TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemlerini uygulamayı, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı,
 • Taahhüt ederiz.

  Şikayetleri Ele Alma Şeması

  Şikayetleri Ele Alma Şemasını indirmek için tıklayınız