KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ÇEVRE, RUHSAT VE İZİN YÖNETİMİ BİRİMİ

KOS Bölgesi Müdürlüğü olarak bölgemizde çevreye saygılı olarak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir olarak korunması ve çevre bilincinin doğru yönde ve sürekli iyileştirilmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 

Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Çevre, Ruhsat ve İzin Yönetim Birimi, etkin çevre ve atık yönetiminin sağlanması ve kontrolü, çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması, niteliklerine göre faaliyet gösterecek katılımcı firmalara işyeri açma - çalışma izin ve ruhsatlarının verilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Çevre, Ruhsat ve İzin Yönetim Birimimiz, Çevre Yönetimi başlığı altında;

2872 sayılı Çevre Kanunu, 4562 sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve diğer güncel mevzuat hükümleri gereğince Bölge Müdürlüğünde, Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerde ve sosyal tesislerde çevre yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve takibi,

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmaların yasal şartlar ve mevzuatlar çerçevesinde uymaları gerekli yükümlülükler ile ilgili bilgilendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

Bölge Müdürlüğünde, Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren işletmelerde ve sosyal tesislerde atık yönetiminin sağlanması ve atık yönetimi ile ilgili projelerin uygulanması ve takibi ,

Bölge Müdürlüğü personelinin çevre bilinci ve hassasiyetlerinin sağlanması konularında gerekli eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi,  

Bölge Müdürlüğünün ve bağlı işletmelerin çevre faaliyetleri ile ilgili izin ve lisansların alınması, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarının yürütülmesi,  

Çevresel faaliyetler ilgili gerekli kontrollerin yapılması ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi,

GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı işlemlerinin yapılması ve uygulamaların denetlenmesi,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan katılımcı firmalar için faaliyet belgesi yazısının hazırlanması,

Zemin etüt kontrollerinin yapılması,

Yapı ruhsat belgelendirme işlemlerine esas teşkil edecek zemin etüt ve jeoteknik raporlarının kontrolü ve onaylanması,

Organize Sanayi Bölgesinde jeolojik ve jeoteknik kontrollerin takibininin yapılması ve ilgili raporların hazırlanması,

Birim faaliyetleri ile ilgili konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun ve resmi yazışma işlemlerinin yürütülmesi.