KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ALT YAPI SAHA HİZMETLERİ VE TEKNİK OFİS BİRİMİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi, sanayileşmede altyapı hizmetlerinin önemi doğrultusunda sağlıklı, sürdürülebilir, planlı ve dinamik bir Organize Sanayi Bölgesi oluşturmak amacıyla değişik ölçekte ve içerikte OSB kimliğini belirleyici ve geliştirici projeler üretmektedir.

Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Saha Grubumuz ve Teknik Ofis Birimimiz, konusunda uzman teknik kadroları ile bu projelerin yönetimi ve uygulanması süreçlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Bölgemizde sürekliliği devam eden genişleme çalışmaları çerçevesinde, genişleme sahaları ile ilgili yatırım programları da hayata geçirilmektedir.

Tahsis süreçleri tamamlanan Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısımının altyapı çalışmaları çağdaş teknoloji ve mühendislik bilgilerinden faydalanarak sanayicilerimize kesintisiz ve kusursuz bir hizmet sunmak için büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.   

Saha Grubumuz ve Teknik Ofis Birimimiz tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

KOS Bölgesinin yatırım planları ve programları kapsamında yer alan altyapı ve üst yapılarla ilgili fizibilite ve projelendirme çalışmalarının başlatılması, sürdürülmesi ve öngörülen işler için projelendirme safhasından iş bitimine kadar geçen tüm süreçlerin takip ve kontrolünün yapılması,

Master Plan ve İmar Planı bütünlüğü göz önüne alınarak, sosyal tesisler, parklar, dinlenme ve yürüyüş alanlarının planlanması,

 Bölgenin ve katılımcıların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak bölge sahasında uygulama ve iyileştirme projelerinin yapılması, ihtiyaçlar doğrultusunda en doğru tasarım ve uygulama tekniklerinin tespit edilmesi,

Hazırlanmış olan projeler için gerekli idari ve teknik şartnamelerin oluşturulması, yaklaşık keşif ve maliyet analizlerinin hesap edilerek ihale dokümanlarının hazırlanması,  ihale süreçlerinin yürütülmesi ve ihaleye hazır hale getirilmesi,

Kapasite planlamaları dahilinde mevcut tüm projeler için alternatif çalışmalar yapılması,

Yüklenici firmalar ile koordinasyonun sağlanması, 

Hakediş dosyalarının hazırlanması, idari ve resmi yazışmaların yürütülmesi,

İhale süreci tamamlanmış işlerin incelenmesi, yapım sürecinin kalite kontrollerinin yapılması ve şartnamelere uygunluklarının denetlenerek iş kabullerinin gerçekleştirilmesi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi.