KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

İTFAİYE TEŞKİLATI

KOS Bölgesi Müdürlüğü itfaiye teşkilatı, bölge sahamızda can ve mal güvenliğini tehlikeye atan yangın, deprem, su baskını, fırtına, patlama, toprak kayması, trafik kazaları, bina çökmeleri ve kurtarma gerektiren her türlü olaya müdahale eden teknik personeli ile 7 gün 24 saat kesintisiz vardiya usulü hizmetlerini sürdürmektedir.

1997 yılında faaliyetlerine başlayan itfaiye teşkilatımız, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri ve bu kanuna göre hazırlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 128. maddesi gereği görevlerini yerine getirmekte, modern araçları, teknolojik ekipmanları, eğitimli ve tecrübeli personeli ile ekip çalışması esasını benimseyerek etkin hizmet sunmaktadır.

İtfaiye bünyesinde; 7 adet   çok fonksiyonlu itfaiye aracı ve 1 adet ön müdahale aracı ile hizmet vermektedir.

İtfaiye teşkilatımızın hizmet alanı Organize Sanayi Bölgesi içi olup ayrıca şartlar el verdiğinde (yeterli araç ve yeterli personel olduğunda ) diğer yakın bölgelerde çıkan yangın, kaza ve olaylara da müdahale edebilmektedir.

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcılarımızın yangın eğitimleri ve tatbikatları İtfaiye teşkilatımız tarafından yapılmaktadır.

Bölge sahasında faaliyet gösteren işletmelerde çıkan her türlü yangının yangın raporları İtfaiye teşkilatımız tarafından verilmektedir.

Katılımcılarımızın iş makinesi talepleri, Bölge Müdürlüğüne ait binek ve ticari araçların bakımı, kontrolü ve yönetimi de teşkilatımız tarafından sağlanmaktadır.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü itfaiye teşkilatı tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelebilecek yangın, trafik kazaları, deprem, sel vb. afet durumlarında gerekli bütün müdahalelerin yapılması, olay yerinde yaralı/kazazede var ise ilk yardımlarının yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi,

İtfaiye hizmetlerinin mevzuatları ve prosedürleri doğrultusunda planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi,

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmalara parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddeler ile ilgili bilgilendirmeler yapılması ve gereken tedbirlerin alınmasının sağlanması, 

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmaların OSB Uygulama Yönetmeliği 128. Maddesi ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine göre denetlenmesi ve “İtfaiye Uygunluk Raporu” verilmesi,

“Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin 129. Maddesi gereğince Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmalarda bulunan Acil Müdahale Ekiplerine Acil Müdahale Eğitimi’nin verilmesi, 

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tüm firmaların periyodik kontrollerinin yapılarak Konya OSB Risk Haritası’nın hazırlanması,

İtfaiye personelleri için eğitim planlarını hazırlanması ve uygulanması,

İlk yardım tatbikatlarının yapılması,

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmaların ve Bölge Müdürlüğü birimlerinin merdivenli araç veya sepetli araç taleplerinin karşılanması,

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmaların talepleri doğrultusunda fabrika içi veya toprak zeminlerinin sulanması,

Bölge sahasındaki araç yolu, kaldırım ve uyarı levhalarının periyodik olarak temizlenmesi, 

Bölge sahasında faaliyet gösteren katılımcı firmalarda meydan gelen su baskını vb. durumlarda müdahale edilmesi, motopomp hizmetinin verilmesi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi.

Vizyon;

Teknolojiyi takip ederek profesyonel cihaz ve ekipmanlarla  insanı, doğayı ve milli serveti  koruyan ileri düzeyde  eğitim almış uzman personeli ile tün vakalara uluslararası kabul görmüş standartlardan çok daha kısa bir sürede müdahale bulunmak, Afet öncesi aldığı tedbirler ile afet sonrası yaptığı etkin müdahalelerle örnek alınan bir OSB itfaiye teşkilatı oluşturmak.

Misyon;

Her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı  önleyici tedbirler almak  olası   riskleri en aza indirmek. Afet durumunda   etkin   ve zamanın da müdahale de bulunarak İşletmeleri  yangın su baskını iş kazaları ve afetlerde meydana gelebilecek zararı en aza indirmek, Profesyonel  personellerimiz ile eğitim  ve seminerlerle  düzenleyerek  çalışanlara yangın bilinci oluşturarak  can ve mal  kaybını en aza indirerek milleti serveti korumak