KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

DOĞALGAZ BİRİMİ

Konya Organize Sanayi Bölgesinin ihtiyacı olan doğal gaz, 2003 yılında yapımı tamamlanan ve şu an Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş tarafından işletilen MS-B(70.000 m3/h) istasyonundan sağlanmaktadır. Doğal Gaz MS-B çıkışında istenilen basınçta OSB’ye teslim edilmektedir. 

MS-B çıkışında teslim alınan doğal gaz çelik hatlarla bölgemiz 2.kısımda 2 adet, 3.kısımda 4 adet ve 4. kısımda kurulu bulunan 3 adet RMS-B(10.000m3/h) istasyonlarına taşınmaktadır. Ayrıca Bölgemizin ilerleyen yıllardaki kapasite artışları da düşünülerek 7 adet RMS-B istasyonu kurulumu için yedek branşman bırakılmıştır. Çelik hatların toprağın korozif etkilerinden korunması için dış akım kaynaklı katodik koruma (redresör) sistemi kurulmuştur.

RMS-B de istenilen basınca düşürülen doğal gaz polietilen hatlar ile katılımcı parsellerine taşınarak C Tipi istasyonlara bağlantı yapmaya hazır hale getirilmiştir. 

MS-B istasyonunda teslim alınan doğal gazın katılımcılarımıza kesintisiz şekilde teslim edilmesi amacıyla deneyimli ve profesyonel kadromuzla 7/24 hizmet verilmektedir.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Doğalgaz Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaç duyacakları doğalgaz enerjisinin en uygun şartlarda karşılanması için her türlü teknik ve altyapı hizmetinin verilmesi, 

Temin edilen doğalgaz enerjisinin verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcıların kullanımına sunulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesi,

Doğalgaz kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla bölge sahası içerisinde gerekli kontrollerin yapılması, 

Bölgenin büyümesi ve gelişmesi göz önünde bulundurularak doğalgaz istasyonlarının, çelik ve PE boru hatlarının, servis regülatörlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilerek iyileştirilmesi,

Doğalgaz sayaç endekslerinin okunması ile faturalandırma işlemlerine esas verilerin elde edilmesi,

10 yılının dolduran doğal gaz sayaçlarının kalibrasyona tabi tutulması,

Katodik koruma ölçümlerinin yapılması,

Bakım –onarım faaliyetleri nedeniyle gaz kesme, açma ve gaz boşaltma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Dağıtım hatları ve servis hatları ile ilgili hasar onarımı, kaynak, devreye alma ve iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Devreye alma işlemleri öncesi çelik ve P.E. için ön kontrol işlemlerinin yapılması,

Servis regülatörlerinin montajı, bakım ve kontrollerinin yapılması,

Katılımcılarımızın ihtiyacına uygun doğalgaz istasyonu kurulumu ve değişimi işlerinin yapılması, periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi,

Yeni kurulan veya tadilat yapan firmaların istediği basınç ve miktarda gaz arzı işlemlerinin yapılması,

Bölge sahası içerisinde doğalgaz ile ilgili alınan her türlü ihbarın değerlendirilmesi ve gerektiği durumlarda müdahale edilmesi,

Kontrollü ve kontrolsüz gaz çıkışlarını takip edilmesi Doğalgaz vanalarının hava şartlarına bağlı olarak kontrollerinin ve bakımlarının gerçekleştirilmesi, 

Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarına ve/veya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çalışan firmalara yaptıkları kazı, arıza gibi durumlarda refakat edilmesi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

BOTAŞ, doğalgaz enerjisi dağıtım şirketleri ve ENERYA ile gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi yazışma ve işlemlerin yürütülmesi.