KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

GÜVENLİK BİRİMİ

KOS Bölgesi Müdürlüğü Güvenlik Birimi; 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında KOS Bölgesi Müdürlüğü’ne ait bina, sosyal tesis ve işletmelerin açık ve kapalı alanlarında güvenlik faaliyetlerini yürütmektedir. 

Güvenlik Birimi; Bölge Müdürlüğü personeli ve hizmet alımı yolu ile toplam 63 personelle 3 vardiya 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Kurulan MOBESE – Güvenlik İzleme ve Yönetim Sistemi ile tüm bölge sahası 24 saat kesintisiz olarak kameralarla izlenmekte ve herhangi bir olumsuz durumda acil olarak müdahale edilmektedir. 

Ayrıca 2019 yıl başında devreye alınan Plaka Tanıma Sistemi sayesinde KOS Bölgesi nizamiyelerinden her türlü araç giriş ve çıkışının kameralar ve plaka tanıma sistemi vasıtasıyla 24 saat kesintisiz takip ve kontrolü sağlanmaktadır. 

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Güvenlik Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Konya Organize Sanayi Bölgesi giriş ve çıkışları ile iç yollarının, kontrol ve denetimi, yol trafik düzenlemelerinin yapılması ve bu yollarda meydana gelen trafik kazalarında gerekli tedbirleri alarak ilgili makamların bilgilendirilmesi,

KOS Bölgesi’nde meydana gelebilecek hırsızlık, trafik kazası, yangın, doğal afet vb. durumların kayıt tutanaklarıyla yöneticilere raporlanması,

Bölgede bulunan işletme, kurum ve kuruluşların kendilerine ait güvenlik görevlileriyle irtibat halinde bulunarak, lüzumu halinde gereken desteğin verilmesi,

Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletmelerin ve hizmet destek alanlarının güvenliğinin sağlanması,

Bölge içinde meydana gelebilecek olaylarda ilgili kurum ve kuruluşlara haber verilerek, birimlerle koordineli çalışılması,

OSB İtfaiye personeli ile koordineli hareket ederek, meydana gelen yangınlar esnasında ve sonrasında gerekli koruma hizmetinin sağlanması,

Bölge Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletmeleri ve hizmet destek alanlarını ziyarete gelen yerli ve yabancı davetlilere bölgeye girişinden itibaren refakat edilmesi.