KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ENERJİ YÖNETİMİ BİRİMİ

OSB’lerin Enerji Verimliliği Hakkında Görev Ve Sorumluluklarını Düzenleyen,

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun “Endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. Organize sanayi bölgelerinde, bölgedeki bin TEP ’ten daha az enerji tüketimi bulunan endüstriyel işletmelere hizmet vermek üzere enerji yönetim birimi kurulur.” 

27.10.2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin; “Enerji yöneticisi görevlendirilmesi ve enerji yönetim birimi kurulması” başlıklı 9/3 maddesi; “(3) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP’ten az olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve örnek uygulama gibi çalışmalar yapmak ve organize sanayi bölgesi tarafından veya onun adına yürütülen enerji üretim, iletim veya dağıtım faaliyetleri kapsamında, 8 inci maddede belirtilen çalışmaları yapmak üzere, bölgesinde faal durumda en az elli işletme bulunan organize sanayi bölgelerinde enerji yönetim birimi kurulur.” Denilmektedir.

Mevzuat hükümleri gereğince,  Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Enerji Yöneticisi sorumluluğunda iki adet teknik personel ile Enerji Yönetim Birimini oluşturmuş bölgesinde 1000 TEP ten daha az enerji tüketen endüstriyel işletmelerde enerji yönetimi uygulamalarının yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme çalışmalarına başlamıştır.

Bölge Müdürlüğümüz Enerji Yönetim Sistemini, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturarak belgelendirmiş, uygulamaya almış ve sürdürülebilirliğini sağlamıştır.