KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

KURUMSAL İNOVASYON VE YAZILIM BİRİMİ

Kurumsal İnovasyon ve Yazılım Birimi, KOS Bölgesi Müdürlüğünün stratejik öncelikleri arasında yer alan inovasyon çalışmalarını yürüterek ulusal inovasyon ekosisteminde yer almasını sağlamak, kurumu yüksek teknoloji alt yapısına kavuşturarak araştırma, iş geliştirme ve teknoloji tabanlı faaliyetlerin bölge ve ülke yararına en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

BİRİMİN PROJELERİ 

KOSMOS / Konya Organize Sanayi Milli Otomasyon Sistemi

KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından katılımcılara verilen hizmetlerin daha etkin ve hızlı olarak yürütülmesi amacı ile entegre yazılım çalışmaları başlatılmış, bu çerçevede geliştirilen KOSMOS sistemi uygulamaya alınmış ve geliştirilmiştir. 

KOSMOS yerli ve milli bir yazılım olup üç farklı marka başlığında tescil belgeleri alınmıştır.

KOSMOS ile Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurum içi uygulama ve altyapıların birbirleriyle entegre edilmesi sağlanarak iş entegrasyonlarının sağlanması, iş süreçlerinin azaltılması, hızlı bilgi aktarımı, kurumsal bilginin kayıt edilmesi ve muhafazası, daha iyi finans yönetimi, kaynakların doğru ve verimli kullanılması, kalite ve izlenebilirliğin artırılması, tüm fonksiyonlarda hız ve disiplinin sağlanması hedeflenmektedir.

KOSMOS, İnsan Kaynakları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Harita Planlama, Ruhsat ve Yapı Kontrol, Doğalgaz, Abone İşleri ve Tahakkuk, Hukuksal İşlemler Birimleri için uygulamaya alınmış olup , bu birimlerin verileri  periyodik olarak sistem üzerinden kontrol edilmektedir

Plan ve Proje Müdürlüğünün yatırım programları kapsamında yer alan projelerin yönetimi , bütçe yönetimi ve takibi  için ihtiyaç duyulan modüllerin geliştirme çalışmaları  ve finansal raporlama ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir.

KOSMOS uygulamaları Bölge Müdürlüğü’nün hizmet faaliyetleri çerçevesinde her bir fonksiyon için uygulamaya alınacaktır. 

Entegre yazılım sistemlerinin süreç uygulamaları mobil uygulamalarla da desteklenmektedir.

TORK İş Zekası 

TORK İş Zekası Sistemi, öncelikli olarak kurum yöneticileri için mobil uygulama şeklinde oluşturulmuş ve kullanıma açılmıştır. Veri işleme, veri analizi, sorgulama ve raporlama dahil olmak üzere birbiriyle ilgili çeşitli fonksiyonlardan oluşan ve disipline bir çalışma olan TORK İş Zekâsını geliştirme çalışmaları devam etmektedir.  

KOS OTS / Konya Organize Sanayi Online Tahsis Sistemi

KOS Online Tahsis Sistemi, Konya Organize Sanayi Bölgesi 5. kısım parsel tahsis işlemleri için yazılmış, geliştirilmiş ve tahsis başvurusunda bulunacak olan başvuru sahipleri için kullanıma açılmıştır.  5. Kısım parsel tahsislerinin başvuru süreçleri OTS üzerinden tamamlanmıştır.

KOS Bölgesi Müdürlüğü Kurumsal İnovasyon ve Yazılım çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetlere yer verilmektedir. 

İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan analiz çalışmaları sonrası kurum bünyesindeki bütün birimlerin ortak kullanımına, ya da birimlere özel olarak tasarlanacak ve kullanımına sunulacak sistem ve/veya modüllerin üzerinde kurulacağı altyapının hazırlanması ve geliştirilmesi,

Yazılım için ihtiyaç duyulan proje tasarılarının belirlenmesi, ilgili teknik dokümanların hazırlanması tasarlanan projelerin gerektirdiği bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi,

Yazılım sistemleri için ihtiyaç olan sunucuların temini, kurulması, network alt yapısının hazırlanması ve bakımı, sistem güvenlik düzenlemelerinin yapılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Yazılım çalışmalarının test edilmesi ve kullanıcı eğitimlerinin verilmesi,

Uygulanabilir yeni teknolojilerin takip edilerek  ederek yazılım sistemlerine entegre edilmesi.