KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

RUHSAT VE YAPI KONTROL BİRİMİ

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununda belirtildiği gibi; Konya Organize Sanayi Bölgesindeki arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası, kullanımı ile ilgili ruhsat ve izinler 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili güncel mevzuatlar çerçevesinde KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından verilmekte ve denetlenmektedir.

Ruhsat ve Yapı Kontrol Birimimiz, bölgemizde faaliyette bulunan ve faaliyete geçecek tüm katılımcılarımıza hızlı, verimli ve nitelikli bir hizmet sunabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Ruhsat ve Yapı Kontrol Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Yapı Ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin yapılması ve uygulamaların denetlenmesi, belge ve ruhsatların arşivlenmesi, 

Yapı denetim firmalarınca hazırlanan hakediş raporlarının kontrol edilerek onaylanması ve ödeme emirlerinin verilmesi,

Mimari ve statik proje kontrollerinin yapılması ve projelerin arşivlenmesi,

Yapı denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, bölgede faaliyet gösteren ruhsatsız ve kaçak yapılar ile ilgili işlemlerin takibi,

Ekspertiz değerleme çalışmalarının yapılması,

Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan muhtelif inşaat işlerinin ruhsat işlemleri ve takibi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

Bakanlık raporların hazırlanması ve gönderilmesi,

Resmi kurumlarla ilgili yazışmalar ve birim ile ilgili bildirimlerin yapılması,

Katılımcı firmalara proje aşamasında gerekli yönlendirmelerin yapılarak parsel alanının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.