KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

KURUMSAL İLETİŞİM BİRİMİ

Kurumsal İletişim Birimi, KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün kuruluşundan bugüne taşıdığı değerlerinin, kültürünün ve kurumsal imajının gelişerek sürdürülmesi, kurumun iletişim hedeflerinin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için oluşturulacak kurumsal politikalar çerçevesinde kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve medya görünürlüğünü elde etmesi için tüm birimlerle koordine bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

KOS Bölgesi Müdürlüğü Kurumsal İletişim Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün iletişim ve kurumsal kimlik stratejilerinin oluşturulması,

KOS Bölgesi Müdürlüğü ile yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturma çalışmalarının yürütülmesi,

Kurumu ilgilendiren yayınlanmış haber, yorum, makale ve ekonomik haberlerin derlenmesi ve arşivlenmesi,

KOS Bölgesi Müdürlüğü faaliyetlerinin basın bültenleriyle kamuoyuna, medya aracılığı ile duyurulmasının sağlanması, 

Yurt içi ve yurt dışı kurumsal kimliğin tanıtılması amaçlı fuar, kongre, konferans gibi organizasyonların katılım planlarının hazırlanması ve kurumun temsil edilmesi,

KOS Bölgesi Müdürlüğünü ilgilendiren her türlü organizasyon ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

Tüm organizasyon ve tanıtım faaliyetlerinde genel konseptin oluşturulması, tasarım ve uygulamaların takip edilmesi,

KOS Bölgesi Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantılarda fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması ve arşivlenmesi,

KOS Bölgesi Müdürlüğü’nün faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara sunum ve multivizyon hazırlanması,  

Basında çıkacak ilanların hazırlanması, ilgili ajanslara verilmesi ve takip edilmesi, 

Bilgi edinme başvurularının cevaplanması, 

Katılımcı ile KOS Bölge Müdürlüğü arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı biçimde geliştirilmesi yönünde çalışmaların yapılması, katılımcı anketlerinin düzenlenmesi, katılımcılardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi,

Katılımcılara ve Bölge Müdürlüğü personellerine yönelik duyuru ve bilgilendirme amaçlı iletişimin sağlanması, 

Bölge Müdürlüğü sosyal faaliyetlerinin organize edilmesi.