KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

SU ARITMA VE İŞLETME BİRİMİ

KOS Bölgesi Müdürlüğü kurumsal ilkeleri arasında çevrenin ve doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması öncelikli olarak yer almaktadır.

Bölgemizin içme ve kullanma suyu ihtiyacı şehir şebekelerinden sağlanmaktadır.

Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Su Arıtma ve İşletme Tesisi şehir şebekelerinden temin ettiği içme ve kullanma suyunu ileri teknolojiler kullanarak arıtmakta ve katılımcılarımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

2006 yılında kurulan ve kapasitesi 6.600 M3/Gün olan ilk tesisimize ek olarak Eylül 2015 yılında devreye alınan ve kapasitesi 11.600 M3/Gün olan 2. tesisimizle beraber toplam kapasitemiz 18 Bin 200 M3’e ulaşmıştır.

Su Arıtma ve İşletme Tesisimiz; Karışık Yataklı Aktif Karbon (Kum Filtresi),Ultra Filtrasyon, Reverse Ozmoz (Ters Ozmoz) ve        Nano Filtrasyon ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesisimizde TSE standartlarında 1. sınıf kalitede su temin edilmektedir.

Su Arıtma ve İşletme Tesisimizde modern teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar bulunmakta ve konusunda uzman teknik personellerimiz hizmet vermektedir.  Numune alma sıklıkları ve analiz yöntemleri Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinin ilgili güncel hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve su örnekleri akredite kuruluşlar tarafından analiz edilmektedir.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Su Arıtma ve İşletme Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaç duyacakları içme ve kullanma suyunun en uygun şartlarda karşılanması için her türlü teknik ve altyapı hizmetinin verilmesi, 

Temin edilen içme ve kullanma suyunun verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcıların kullanımına sunulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesi,

Su kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla bölge sahası içerisinde gerekli kontrollerin yapılması,

Su dağıtım şebekelerinin ve pompa istasyonlarının işletme, teknolojik yenileştirme, her türlü arıza, bakim ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Su sayaç endekslerinin okunması ile faturalandırma işlemlerine esas verilerin elde edilmesi,

İçme ve kullanma suyu ile ilgili altyapı yatırımlarının projelendirilmesi,

 Dağıtım şebekesinin, kuyuların, depoların, pompa istasyonlarının periyodik kontrollerinin yapılması, bakım-onarım ve arıza giderim işleri,

Organize Sanayi Bölgesi katılımcı firmalarına ve/veya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çalışan firmalara yaptıkları kazı, hücre bakımı, arıza gibi durumlarda refakat edilmesidir,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

Birim faaliyetleri ile ilgili konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun ve resmi yazışma işlemlerinin yürütülmesi.