KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

PARK VE BAHÇELER BİRİMİ

KOS Bölgesi Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, bölge sahası içerisinde sağlıklı yeşil alanların oluşturulması, sulama uygulamaları ve peyzaj düzenlemeleri çalışmaları ile örnek gösterilen OSB’ler arasında yer almakta ve 1 milyon m2 yeşil alanı ile Türkiye’nin en yeşil OSB’si olma yolunda ilerlemektedir.

Bölgemiz, artarak devam eden peyzaj projeleri uygulamaları ile birlikle 68 binin üzerinde ağaç, 1 milyon 400 bin çalı ve 138 bin m² çim alanına sahiptir.

Peyzaj projeleri kapsamında 1 milyon m2 yeşil alanımızın yaklaşık yüzde 80’inin peyzajı tamamlanmış olup 2018 yılı da dahil olmak üzere peyzaj projelerimiz (bitki dikimi, otomatik sulama sistemi ,damlama ,jut ve kırma taş uygulamaları vb.) ve bakım uygulamalarımız (herbisit, pestisit uygulamaları bitki besleme, yabani ot ile mücadele çapalama, rotovatör, budama, form, sulama sistemleri vb. )  teknik ekibimizin planlamaları ile yaklaşık 140 personelle birlikte sürdürülmektedir.

Bölgemiz içerisinde 50.000 m²’lik idari bina ve sosyal tesislerinde bulunduğu Sera ve Fidanlık alanı içerisinde peyzaj projelerinde kullanılmak üzere alımı yapılan bitkiler bulunmaktadır. Park ve Bahçeler birimimiz tarafından son 6 yılda 15 farklı türde 300 bin adet çalı üretimi yapılmıştır. Ayrıca fidanlığımızdaki bitkilerimize yıl boyunca gübreleme, yabancı ot alımı, pestisit uygulamaları ve otomatik sulama- spagetti sulama sistemleri ile bakım çalışmaları yapılmaktadır.

Konya’nın yaz aylarındaki iklim koşullarının oluşturduğu kuru havanın bitki gelişimini engellememesi için kurulan ve toplamda 24 bin m3’ün üzerinde hacme sahip 21 adet nemlendirme havuzu sayesinde çim alanlarda, ağaç ve çalılarda su tasarrufu sağlanmış ve bölge sahası görsel olarak zenginleştirilmiştir. 

Park ve Bahçeler biriminin koordinatörlüğünde her yıl içerisinde periyodik olarak sivrisinek, karasinek ile ilgili ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. İlaçlama süreçleri boyunca çevre ve insan sağlığına azami derecede dikkat edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Bölgede faaliyet gösteren katılımcılarımızdan kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıklar 3 adet sıkıştırmalı çöp kamyonuyla her gün düzenli olarak toplanarak semitrey aracı ile Büyükşehir Belediyesi çöplüğüne taşınmaktadır. Ayrıca çöp toplama sırasında kullanılan konteynerler katılımcılarımıza Bölge Müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir.  

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Bölge sahasının imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlarda peyzaj proje­lerinin hazırlanması, uygulanması, 

Bölgede bulunan ağaçların ve çalıların bakım, budama, gübreleme, yabancı ot ile mücadele ve ilaçlama işlerinin yürütülmesi,

Fidanlık alanımızda bitki çoğaltımı, bitki bakımı, gübreleme, ilaçlama, yabani ot temizliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mevcut çim alanların iyileştirilmesi, yeni çim alanların oluşturulması için gerekli uygulamaların yapılması, çim alanların periyodik bakım (biçme, sulama, gübreleme, havalandırma vb.) işlemlerinin yapılması,

Sulama projelerinin hazırlanması, uygulanması ve park, bahçe ve yeşil alanlardaki bitkilerin otomatik sulama, damlama ve spring sitemlerinin kontrol, bakım ve onarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bölge sahasında mevcut havuzların temizlik, bakım ve kontrollerinin sağlanması, 

Bölge sahasının genel temizlik işlerinin yapılması,

Bölgemizde bulunan 8 adet caminin içlerinin, şadırvanlarının temizlenmesi, bakımının yapılması,

Katılımcı firmalara çevre düzenlemesi ve ağaçlandır­ma konusunda teknik destek sağlanması,

Bölge sahasındaki caddelerin, yaya kaldırımlarının ve orta refüjlerin günlük rutinlerde mıntıka ve süpürme işlerinin yapılması,

Katılımcı firmalardan kaynaklanan evsel ve endüstriyel atıkların toplanması,

Bünyemizde bulunan ULV ilaçlama makinası ile periyodik olarak sivrisinek, karasinek ile ilgili mücadele çalışmalarının yapılması

Bakım-onarım personelleri tarafından sahada kullanılan (Çim traktörü, Çim makinası, motorlu tırpan, motorlu testere, çıt budama makinası, el arabası vb.) makine ve ekipmanların, ayrıca çöp konteynerlerinin tamir, onarım ve bakım işlerinin gerçekleştirilmesi.