KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

ELEKTRİK BİRİMİ

Bölge Müdürlüğümüz EPDK’dan 20.09.2007 Yılında almış olduğu ED-OSB/1315-14/956 Dağıtım Lisansı ile bölge sınırlarımız içerisinde serbest tüketici vasfını kullanarak elektrik enerjisini en uygun fiyatla tedarik etmekte, kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcılarımıza sunulmasını sağlamaktadır. 

Toplamda 200 MVA kapasiteye sahip olan altyapımız SCADA sistemi ile 7/24 izlenebilmekte ve konusunda uzman teknik kadromuzla arızalara en kısa sürede müdahale edilebilmektedir.

Ayrıca KOS Bölgesi Müdürlüğü Elektrik Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan işletmelerin ihtiyaç duyacakları elektrik enerjisinin en uygun şartlarda karşılanması için her türlü teknik ve altyapı hizmetinin verilmesi, 

Serbest tüketici sıfatıyla temin edilen elektrik enerjisinin verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcıların kullanımına sunulması ve buna ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesi,

Elektrik kayıp-kaçak oranlarını en aza indirmek amacıyla bölge sahası içerisinde gerekli kontrollerin yapılması, 

Bölgenin büyümesi ve gelişmesi göz önünde bulundurularak elektrik trafolarının, dağıtım şebekelerinin ve SCADA sisteminin bakım ve onarımlarının gerçekleştirilerek iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi, 

SCADA vasıtasıyla elektrik arızalarının anlık görüntülenerek gerekli müdahalelerin anında gerçekleştirilmesi,

Katılımcı firmaların güç artırım taleplerinin ivedilikle ve en ekonomik şekilde karşılanması, 

Ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile faturalandırma işlemlerine esas verilerin elde edilmesi,

Ruhsat için başvuran veya tadilat yapan firmaların elektrik proje onay ve kabul işlemlerinin yapılması,

OSB içerisinde faaliyet gösteren ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi ve/veya kapasite tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılara elektrik enerjisi temin edilmesi,

OSB sahasında kurulan/kurulacak olan doğalgaz kombine çevrim santrali ve güneş enerjisi sistemleri için teknik ve altyapı hazırlıklarının yapılması,  kurulum ve uygulama süreçlerinin izlenerek proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği ve birim faaliyetleri ile ilgili diğer güncel mevzuat hükümlerine uygun çalışmalar yürütülmesi,

Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,

Elektrik enerjisi dağıtım şirketleri ve TEİAŞ ile gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla resmi yazışma ve işlemlerin yürütülmesi.