KOS | Ana Menü
KOS Logo KOS Logo

Birimlerimiz

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün İnsan Kaynakları Politikası, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Hedefimize ulaşmak için ilkemiz; güven duyulan, huzurlu, adil, ekonomik ve sosyal hakları veren, kariyer gelişimine ve öğrenmeye olanak sağlayan çağdaş bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

Bölge Müdürlüğümüz nitelik personel seçimi ve istihdamının yönetimi süreçlerinde Meslek Edindirme Programları kapsamında İŞKUR ile işbirliği yaparak istihdam kapasitesini artırmaktadır.

Belirlenen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda KOS Bölgesi Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimi tarafından aşağıda belirtilen faaliyetler yürütülmektedir;

Kurumun kadrolarında iş tanımlarına en uygun iş gücünün görevlendirilmesinin ve tüm personelin yetenek ve yeterliliklerine göre yetişmesinin ve gelişmesinin sağlanması amacıyla gerekli personeli seçme, işe alma, oryantasyon, eğitim, ücret, kariyer planlama vb. çalışmaların hazırlanması ve uygulanması,

Personelin izin, işe başlama/ayrılma vb. özlük işlemleri ile ilgili faaliyetlerin mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesi,

Bölge Müdürlüğü çalışanlarının özlük haklarının sağlanması için görev alanına giren hususlarda mevzuata uygun şekilde resmi kurumlarla ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi, 

Personelin ulaşım, yemek, sağlık vb. konularda daha iyi hizmet almasına yönelik olarak  alınan kararların uygulanması,

Personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yıllık eğitim planlarının yapılması.